Jadikanlah Aku Raja Negeri Islam

Jadikanlah aku raja negeri Islam, karena sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga dan berpengetahuan dari Allah SWT yang mengajarkanku ilmu. 

Fauzi The Messenger of God.
Aku sakit hati jika tidak menjadi raja negeri Islam sekarang juga, orang yang tidak menjadikan aku raja negeri Islam tidak mendapat rahmat Allah di dunia dan di akhirat kerena terputus dari rahmat Allah disebabkan aku sakit hati jika tidak menjadi raja negeri Islam sekarang juga, dalilnya ini

"Terputuslah rahmat Allah kepada orang yang menyakiti hati rasul Allah", ini ada di dalam Al-Qur'an tapi aku lupa ada di dalam surat apa dan ayat berapa, ada yang tahu ini ada di dalam surat apa dan ayat berapa?.

Allah berfirman: "Terputuslah rahmat Allah kepada orang yang menyakiti hati rasul Allah"

Allah sekali-kali tidak akan membiarkan orang-orang yang beriman dalam keadaan kamu sekarang ini, sehingga Dia menyisihkan yang buruk (munafik) dari yang baik (mukmin). Dan Allah sekali-kali tidak akan memperlihatkan kepada kamu hal-hal yang ghaib, akan tetapi Allah memilih siapa yang dikehendaki-Nya di antara rasul-rasul-Nya. Karena itu berimanlah kepada Allah dan rasul-rasul-Nya; dan jika kamu beriman dan bertakwa, maka bagimu pahala yang besar. (Ali Imran ayat 179)

Terjemah Surat Al Jinn Ayat 20-25
20. Katakanlah (Muhammad), "Sesungguhnya aku hanya menyembah Tuhanku dan aku tidak mempersekutukan sesuatu pun dengan-Nya.”
21. Katakanlah (Muhammad), "Aku tidak kuasa menolak mudharat maupun mendatangkan kebaikan kepadamu.”
22. Katakanlah (Muhammad), "Sesungguhnya tidak ada sesuatu pun yang dapat melindungiku dari (azab) Allah dan aku tidak akan memperoleh tempat berlindung selain dari-Nya.”
23. (Aku hanya) menyampaikan (peringatan) dari Allah dan risalah-Nya. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya dia akan mendapat (azab) neraka Jahannam, mereka kekal di dalamnya selama-lamanya.
24. Sehingga apabila mereka melihat (azab) yang diancamkan kepadanya, maka mereka akan mengetahui siapakah yang lebih lemah penolongnya dan lebih sedikit jumlahnya.
25. Katakanlah (Muhammad), "Aku tidak mengetahui, apakah azab yang diancamkan kepadamu itu dekat ataukah Tuhanku menetapkan waktunya masih lama.”


Terjemah Surat Al Jinn Ayat 26-28
26. Dia mengetahui yang gaib, tetapi Dia tidak memperlihatkan kepada siapa pun tentang yang gaib itu.
27. Kecuali kepada Rasul yang diridhai-Nya, maka sesungguhnya Dia mengadakan penjaga-penjaga (malaikat) di depan dan di belakangnya.
28. Agar Dia mengetahui, bahwa rasul-rasul itu sungguh telah menyampaikan risalah Tuhannya, sedang ilmu-Nya meliputi apa yang ada pada mereka, dan Dia menghitung segala sesuatu satu persatu.


Ya Allah, timpakanlah musibah dan bencana kepada mereka terus menerus jika mereka tidak menjadikan aku raja negeri Islam.


Janji Allah Tidak Berlaku Bagi Orang-Orang yang Zalim - “(Benar, tetapi) janjiKu tidak berlaku bagi orang-orang zalim.” (QS. Al-Baqarah [2]: 124)


Laknat Allah bagi orang yang kafir, laknat Allah bagi orang yang ingkar, laknat Allah bagi orang yang menyembunyikan kebenaran, laknat Allah bagi orang yang zalim, laknat Allah bagi orang yang dusta, laknat Allah bagi orang yang menyakiti Allah dan rasul-Nya, dan laknat Allah bagi orang yang durhaka kepada Allah dan rasul-Nya. 

Dilaknat artinya disingkirkan dan dijauhkan oleh Allah dari rahmat-Nya, dan dimurkai oleh-Nya. 

Laknatulloh itu seburuk-buruk pemberian. 
Laknat Allah SWT ditimpakan di dunia dan di akhirat kepada orang yang tidak berusaha, tidak berjuang dan tidak melakukan yang terbaik semampumu untuk menjadikan aku raja negeri Islam sekarang juga selama aku hidup.

Aku yang menulis, 
Nama: Rizky Fauzi 
Alamat: Jl. Moh. Toha 190 Gg. H. Kurdi 4 No. 363 RT 01 RW 01 Kel. Karasak Kec. Astanaanyar Kota Bandung 40243 
No. Whatsapp: 08986800220

Orang yang durhaka kepadaku tidak akan masuk surga, mereka kekal di neraka jahannam selama-lamanya.

Janji Allah Tidak Berlaku Bagi Orang-Orang yang Zalim - “(Benar, tetapi) janjiKu tidak berlaku bagi orang-orang zalim.” (QS. Al-Baqarah [2]: 124)

Laknat Allah bagi orang yang zalim, orang yang mendapatkan laknat itu termasuk orang kafir, orang kafir itu kekal di neraka jahannam.
Allah memerintahkan kita untuk taatilah Allah SWT dan taatilah rasul.

Allah memerintahkan kita untuk "perangilah orang yang tidak taat", itu berarti Allah memerintahkan kita untuk memerangi orang yang tidak berusaha, tidak berjuang dan tidak menjadikan aku raja negeri Islam. Berperang melawan orang yang tidak taat kepadaku.
Laknat Allah bagi orang yang zalim.
Orang yang tidak taat kepadaku termasuk orang yang menzalimi dirinya sendiri karena tidak taat kepada Allah, juga mendapatkan laknat karena durhaka kepada Allah dan rasul-Nya.
Orang yang dilaknat itu termasuk golongan kafir.
Orang kafir itu kekal di Neraka Jahannam.

Kalian harus berusaha dan berjuang melakukan yang terbaik semampumu agar aku menjadi raja, jika kalian tidak melakukannya kalian akan mendapatkan laknat Allah, dilaknat artinya disingkirkan, dijauhkan dari rahmat-Nya dan dimurkai-Nya, contoh murka Allah di dunia adalah bencana alam, dan lainnya. Orang yang durhaka kepadaku juga termasuk dosa besar yang menyebabkan musibah dan bencana disebabkan karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Ingat, musibah dan bencana disebabkan karena dosa-dosa yang mereka lakukan.

Jika aku tidak menjadi raja sekarang juga maka aku sakit hati yang akan membuat kalian terputus dari rahmat Allah, kalian tidak mendapat rahmat Allah di dunia dan di akhirat. Kalian akan mendapat musibah dan bencana disebabkan karena dosa-dosa yang kalian lakukan karena aku sakit hati dan juga karena tidak taat kepadaku.

Allah hanya menyiapkan dua tempat untuk kita, yaitu Surga dan Neraka. Rahmat Allah di akhirat adalah Surga dan murka Allah di akhirat adalah Neraka. Orang yang terputus dari rahmat Allah tidak mendapat rahmat Allah. Orang yang terputus dari rahmat Allah tidak mendapat surga di akhirat. Orang yang terputus dari rahmat Allah tidak akan masuk surga. 

Jadi singkat kata ringkas cerita, orang yang tidak berusaha, tidak berjuang dan tidak menjadikan aku raja negeri Islam maka orang itu di akhirat tidak akan masuk surga karena aku sakit hati tidak menjadi raja negeri Islam sekarang juga maka tempat kembali mereka yaitu kekal di neraka jahannam selama-lamanya dan di dunia disingkirkan, dijauhkan dari rahmat Allah SWT dan dimurkai Allah SWT juga ditimpa musibah dan bencana. 

COVER ME!

No comments: